MICHAL MEDEK

Ekologická výchova

| Cesta k oboru | Dokumenty ke stažení | Knihy k zapůjčení |


Cesta k oboru

Ekologické výchově se vážně věnuji od roku 1994, kdy jsme se Standou Flekem a Jindřiškou Ondřejovou - Báťkovou vydali speciální číslo ekumenického časopisu Dialog-m věnované křesťanství a ekologii a vzápětí začali s organizací letních ochranářských táborů. Za mnohé vděčím Mojmíru Vlašínovi, Haně Librové, Erazimu Kohákovi, Mirkovi Janíkovi, Igoru Míchalovi, Janu Hellerovi a Aleši Máchalovi. Základní textovou inspirací mi jsou Karpatské hry Miloslava Nevrlého a Sand County Almanach Aldo Leopolda. Největší školou mi byla spolupráce se skvělými lidmi na Rezekvítku a Lipce. V pracovním poměru jsem zde byl od roku 1997 (civilní služba) do roku 2009. Největšími láskami mi v té době byly Ekoklub Kvíčala a samozřejmě Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko. Většinu akcí ekoklubu i velkých projektů jsme realizovali ve spolupráci s Evou Karkulou Svobodovou-Allaby.
V současnosti přednáším na Masarykově univerzitě dva kurzy: Environmentální výchova (Fakulta sociálních studií) a Praktika ekologické a globální výchovy (Filozofická fakulta). Tyto kurzy každoročně inovuji.

Dokumenty ke stažení


Knihy k zapůjčení

Dovoluji si nabídnout k zapůjčení některé u nás hůře dostupné knihy z oboru ekologické výchovy:

Členové ekoklubu Kvíčala na letním táboře