MICHAL MEDEK

Vedení projektů

Řízení projektů v oblasti ekologické výchovy a ochrany životního prostředí se věnuji od roku 1997. Za tuto dobu jsem zpracoval téměř 40 projektů a skoro všechny úspěšně řídil. Dosažená úspěšnost podaných projektových žádostí je 92%, úspěšnost z hlediska objemu financí 97%.

Nikdy jsem nepsal projekty na zakázku, všemi projekty jsem zároveň žil a pracoval na nich pro jejich smysluplnost. V současnosti mohu nabídnout pouze konzultační služby, jsem zcela zaměstnán projektem Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn.

V řadě projektů figuruji jako externí konzultant, mezi nejvýznamnější patří:


Následující tabulka uvádí přehled úspěšných realizovaných projektů. Uvedeny jsou pouze projekty  nad 100 000,- Kč:

rok název projektu přiznaná podpora donor příjemce podpory role
2012 Scout Environmental Volunteer Centre 225 000 Kč Agentura Mládež Junák, Brno-město autor, manažer
2012 Využití environmentálně šetrných technologií v EVVO 196 600 Kč MŽP Junák, Brno-město autor, manažer
2011 One Earth, Shared Responsibility 481 431 Kč Agentura Mládež Rezekvítek autor, manažer
2010 Metodická podpora návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR 1 501 560 Kč Ministerstvo životního prostředí Nadace Partnerství spoluautor, realizátor
2010 Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 60 967 560 Kč Státní fond životního prostředí Junák, Brno-město autor, manažer
2009 Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy 24 849 757 Kč Státní fond životního prostředí Lipka autor
2008 Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji 7 790 000 Kč Evropský sociální fond, Ministerstvo školství Lipka autor, manažer (7 měsíců)
2007 Doplnění sítě Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji 12 480 000 Kč ESF, MŽP Lipka autor, manažer
2007 Síť vzdělávacích a informačních center v CHKO ČR – část NS Skalní mlýn 150 000 Kč ESF, Ministerstvo životního prostředí ČSOP realizátor
2006 Kolej Aleše Záveského – programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 5 620 000 Kč ESF, Ministerstvo školství Lipka autor, manažer
2006 Environmentální legislativa a dobrá praxe v činnosti podniků a institucí 1 820 000 Kč ESF, Jihomoravský kraj Lipka autor
2005 Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji 16 296 000 Kč Evropský sociální fond, Ministerstvo životního prostředí Lipka autor, manažer
2005 Ekoškola 280 000 Kč Jihomoravský kraj Lipka autor, manažer
2004 Úspory energie ve školách 389 000 Kč Jihomoravský kraj Lipka autor, manažer
2004 Širokopásmové připojení obcí Krásensko a Podomí k Internetu 390 000 Kč SROP obec Krásensko autor, manažer
2003 Úspory energie ve školách 670 000 Kč Jihomoravský kraj Lipka autor, manažer
2003 Obnova prostranství před Rychtou 150 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj obec Krásensko manažer
2003 SEV Krásensko – okna, omítky 750 000 Kč Ministerstvo školství Rezekvítek autor, manažer
2003 Dobudování SEV Rychta Krásensko 800 000 Kč Jihomoravský kraj Rezekvítek autor, manažer
2003 Strategie environmentálního rozvoje dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina 150 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj Rezekvítek manažer
2002 Rekonstrukce objektu a instalace solárních kolektorů v SEV Krásensko 1 549 400 Kč Státní fond životního prostředí Rezekvítek autor, manažer
2002 Centrum úspor energií při SEV Krásensko 146 000 Kč Nadace Partnerství Rezekvítek autor, manažer
2001 Rekonstrukce ekologického střediska Krásensko 600 000 Kč Ministerstvo školství Rezekvítek autor, manažer
2001 Zprovoznění Střediska ekologické výchovy Krásensko 124 000 Kč Nadace Partnerství Rezekvítek autor, manažer
2000 -
2004
Úspory energie ve školách (4 ročníky) 680 000 Kč Nadace Partnerství Rezekvítek autor, manažer
1999 Energeticky úsporná opatření na Lipce a jejich ekovýchovné využití 177 000 Kč Nadace Partnerství Rezekvítek autor, manažer
1998 Středisko ekologické výchovy Vísky 170 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj obec Vísky autor, realizátor