MICHAL MEDEK

Interpretace

| Proč interpretace | Vlastní texty ke stažení | Knihy k zapůjčení | Zajímavé texty |


Proč interpretace

Od vysokoškolských studií tíhnu k výuce v terénu. Věnoval jsem jí obě své diplomové práce. Tato osudová přitažlivost vyústila v roce 2002 v otevření Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko a v roce 2012 Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Ačkoliv jsem vytvořil mnoho exkurzí a pracovních listů k nim, prováděl po nich tisíce studentů a pedagogů, cítil jsem, že to jaksi není ono. Nechybělo mi nadšení ani znalosti, cítil jsem, že chybí moment přeskočení nadšení z lektora na žáky.
Nasměrování k oboru interpretace proběhlo zcela náhodně - při spolupráci s Douglasem Fraserem v rámci terénních praxí Sheffield Hallam University. Na základě této inspirace jsem vytvořil nejprve lekci pro studenty v rámci předmětu Environmentální výchova (FSS MU).
Když jsem začal s AOPK spolupracovat na projektu návštěvnických středisek (domů přírody), pochopil jsem, že s těmito zdroji nevystačíme. Po přečteční 50 let staré příručky Interpreting our Heritage od Freemana Tildena bylo jasné jaké je asi naše zpoždění. Rozhodl jsem se proto studovat třetí vysokou školu Interpretation: management and practice.
O interpretaci jsem napsal nemálo textů a vedl desítky seminářů. Díky pochopení Katedry environmentalistiky FSS MU vznikl v roce 2014 předmět Environmentální interpretace - první akademický kurz interpretace přírodního a kulturního dědictví v ČR.
Rád bych na této stránce sdílel nadšení i s dalšími zájemci o obor interpretace. Za produktivní spolupráci v této oblasti musím poděkovat dalším neúnavným propagátorům oboru u nás, zejména Tomáši Růžičkovi, Ladislavu Ptáčkovi, Janě Urbančíkové a Blaženě Huškové.


Vlastní texty ke stažení
Knihy k zapůjčení

Tyto publikace z mé knihovny budu rád sdílet se zájemci.
Zajímavé texty